Zásady ochrany osobných údajov

V súlade s našimi Podmienkami používania tieto Zásady ochrany osobných údajov podrobne opisujú, aké údaje zhromažďujeme a ako sú používané prostredníctvom používania tejto webovej stránky a služieb ponúkaných na nej a prostredníctvom nej (ďalej len „Služba“) vrátane informácie, ktoré poskytnete pri jeho používaní.

Zhromaždené údaje

Keď pristupujete k Službe na vyhľadávanie informácií, konverziu alebo sťahovanie súborov, vaša IP adresa adresa, krajina pôvodu, adresy URL, počet stiahnutí a súvisiace štatistiky, hlásenia o chybách a iné neosobné informácie o vašom počítači alebo zariadení (ako sú webové požiadavky, typ prehliadača, jazyk prehliadača, odkazujúca adresa URL, operačný systém a dátum a čas požiadaviek). informácie o súbore denníka s cieľom udržiavať a zlepšovať naše služby. Poskytovať personalizované a lepšiu používateľskú skúsenosť, môžeme tiež odosielať súbory cookie do vášho systému na identifikáciu relácie vášho prehliadača. Súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom nastavení prehliadača.

Využitie dát

Vaše informácie môžeme použiť na to, aby sme vám poskytli určité funkcie a vytvorili prispôsobené skúsenosti so Službou. Tieto informácie môžeme použiť aj na prevádzku, údržbu a zlepšovanie vlastnosti a funkčnosť Služby.

Na ukladanie informácií používame súbory cookie, aby ste ich pri budúcich návštevách nemuseli znova zadávať, poskytovať personalizovaný obsah a informácie, monitorovať efektivitu Služby a monitorovať súhrnné metriky, ako je počet návštevníkov a zobrazenia stránky.

Vaše osobné údaje môžeme agregovať s osobnými údajmi iných členov a používateľov a sprístupniť tieto informácie inzerentom a iným tretím stranám na účely marketingu a propagačné účely.

Zverejnenie informácií

Nepredávame, neobchodujeme ani inak neprevádzame na externé strany, ktorých by ste mohli osobne identifikovať informácie. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú pri prevádzke našej webovej stránky, vykonávanie našej obchodnej činnosti alebo poskytovanie služieb vám, pokiaľ tieto strany súhlasia s uchovávaním týchto informácií dôverné. Môžeme tiež zverejniť vaše informácie, keď sa domnievame, že zverejnenie je vhodné na dosiahnutie súladu so zákonom, presadzovať zásady našej lokality alebo chrániť naše alebo iné práva, majetok alebo bezpečnosť.

Na našej webovej stránke môžeme zahrnúť alebo ponúknuť produkty alebo služby tretích strán. Tieto tretie strany stránky majú samostatné a nezávislé zásady ochrany osobných údajov. Nemáme teda žiadnu zodpovednosť resp zodpovednosť za obsah a aktivity týchto prepojených stránok. Napriek tomu sa snažíme chrániť integritu našej stránky a vítame akúkoľvek spätnú väzbu o týchto stránkach.

Zmeny týchto zásad

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Používanie informácií, ktoré teraz zhromažďujeme, je podlieha zásadám ochrany osobných údajov účinným v čase použitia takýchto informácií. Ak urobíme zmeny, my bude aktualizovať dátum účinnosti na tejto stránke. Ste viazaní akýmikoľvek zmenami Zásad ochrany osobných údajov, keď používate Služby po prvom zverejnení takýchto zmien. Pravidelne kontrolujte túto stránku uvidíte zmeny a ako vás môžu ovplyvniť.